Naši spokojení zákazníci

  • Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze
U Vojenské Nemocnice 1200
169 06 Praha 2
  • Thomayerova nemocnice
Transfuzní oddělení
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oddělení hematologie a krevní služby
Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov
  • Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Transfuzní oddělení
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
  • Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z.
Transfúzní oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
  • Transfúzní služba a.s.
Odběrové středisko Šumperk
B. Němcové 1006/22
787 01 Šumperk
  • ÚVN, Odběrové středisko dárců krve Louny
Nemocnice Louny a.s.
Rybalkova 1400
440 37 Louny
  • ÚVN, Odběrové středisko dárců krve Mělník
Nemocnice Mělník
Bezručova 715
276 01 Mělník
  • ÚVN, Odběrové středisko dárců krve Jilemnice
Nemocnice Jilemnice
Metyškova 465
514 15 Jilemnice
  • Plasmafera spol. s r.o.
Plasmafera s.r.o.
Prachatická 1206
370 05, České Budějovice